Kash kaha hota tume…..

Kash kaha hota tume,
Kushi chahiya, hum duniya bhar ki de dete,

kaha hota,
Khwaish puri karne ko, hum ek bhi arrman baki nahi rakhte,

kaha hota,
Tare tod lane ko, sara akash le ate,

Ads

kaha hota,
Phoole lane ko, gulshan le ate,

kaha hota,
Pyaar karne ko, akhiri saas tak karte,

kaha hota,
Jan de dene ko, haste haste de dete,

par tum to woh maang baithe jo mere bas me nahin
tum se juda hokar jee pana …..

By – Pallavi

Originally posted 2016-03-27 23:59:10.