Love Shayari

Raamayan On Facebook..

ramayan on fb Raamayan On Facebook..

Quite funny lol if Raamayan was On Facebook..

ramayan on fb Raamayan On Facebook..

ramayan on fb 2 Raamayan On Facebook..

ramayan on fb 3 Raamayan On Facebook..

ramayan on fb 4 Raamayan On Facebook..

ramayan on fb 5 Raamayan On Facebook..

ramayan on fb 6 Raamayan On Facebook..

About the author

Mehul

Dil ne ham se jo kaha, ham ne vaisa hi kiya
phir kabhi furasat se sochenge, bura tha ya bhala
zindagi khwaab hai...

1 Comment

Click here to post a comment